Registrer deg

Interessert i hva som skjer på Lilleby? Registrer deg og få nyhetsbrev om bolig, bygging og utviklingen av byens mest spennende bydel.

Registrert

Skriv inn e-postadressen du registrerte deg med.

Tilbake til registrering
Tilbake til Om Lilleby

Leie-til-eie på Lilleby!

Nå kan du flytte inn, og bli en del av boligmarkedet, allerede før du er ferdig å spare. I tillegg låses prisen på boligen slik at all verdiøkning blir en del av egenkapitalen.

Mange havner utenfor boligmarkedet på grunn av manglende egenkapital. Vi ønsker å bidra til at flere skal få eie sin egen bolig og lanserer derfor konseptet leie-til-eie. Slik får vi også mindre økonomisk ulikhet. Sammen med Nordea og Utleiemegleren tar vi en titt på betjeningsevne, og om du i løpet av 5 år kan oppnå nok kravet til egenkapital via sparing og potensiell økning i markedet.

Leie-til-eie passer for unge førstegangskjøpere, barnefamilier med et større plassbehov eller enslige. Ordningen har ingen aldersgrense.

Hva betyr leie-til-eie?

Leie-til-eie innebærer at i stedet for en vanlig kjøpekontrakt så inngår man en leieavtale med mulighet til å kjøpe boligen til fastsatt pris. Kjøpsretten kan brukes når som helst i fra avtaletidspunktet til tre år etter ferdigstillelse.

Siden prisen på boligen er låst vil eventuell prisstigning gå til din egenkapital. Sammen med det du sparer er målet at det skal være nok egenkapital til å kjøpe ut boligen i løpet av avtaleperioden. Leie-til-eie gir deg dermed muligheten til å bli med på potensiell oppgang i markedet mens du leier - uten risiko for å tape oppspart egenkapital dersom boligprisene faller.

Hvis du ikke lenger ønsker å overta boligen, f.eks. ved endring i livssituasjon eller fall i markedet, er du kun forpliktet til 12 måneder leie etter boligen står ferdig. Etter det kan du gå fra avtalen uten kostnader.

I søknadsperioden kan du søke på opptil 3 boliger i prioritert rekkefølge.

Høres leie-til-eie interessant ut for deg?

Ta kontakt med Malin Skotnes hos Nordr på malin.skotnes@nordr.com for mer informasjon!