Registrer deg

Interessert i hva som skjer på Lilleby? Registrer deg og få nyhetsbrev om bolig, bygging og utviklingen av byens mest spennende bydel.

Registrert

Skriv inn e-postadressen du registrerte deg med.

Tilbake til registrering
Tilbake til aktuelt

Blir Lilleby årets beste bygg?

Også i år deler Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut Statens pris for byggkvalitet, som skal løfte frem nye forbildebygg. Nye Lilleby er en av seks kandidater i semifinalen, hvor noen av kriteriene er fremragende byggkvalitet og innovative byggeprosesser.

– Nå som vi alle har vært mye hjemme, har vi blitt minnet på hvor viktig det er å ha en god og funksjonell bolig. Vi trenger tilstrekkelig plass, lys og luft til å trives, leve og mestre livene våre. At prisen i år retter seg mot boligprosjekter, har derfor vært et sammentreff som gjør den ekstra aktuell, sier juryleder Erling Lae, tidligere byrådsleder i Oslo og fylkesmann i Vestfold.

Konkurransen premierer boligprosjekter hvor bomiljøet har en blandet alderssammensetning og boligene ikke bare utformes for én aldersgruppe. Boliger og uteområder skal legge til rette for et aktivt liv så lenge som mulig.

 


Vi er stolte

Juryen har vært opptatt av at boligene kan møte folks behov i alle faser av livet, fra barndom og oppvekst til familieliv og våre eldre dager. Juryen har sett etter boligprosjekter som er sosialt bærekraftige og som folk flest kan ha råd til.

– Når folk lever lenger, trenger vi også flere boliger som fungerer gjennom et helt liv. Vi ser etter de gode forbildene – boliger som er sosialt bærekraftige og som folk flest kan ha råd til, sier Lae.

Kriteriene som har blitt lagt til grunn for nominasjonen er sammenfallende med visjonen bak hvorfor vi bygget Nye Lilleby slik vi gjorde. Lilleby ligger i et bysentrum, ikke ute på landet eller ved marka. Selv om du bor urbant, skal du ha en følelse av at det er grønt og romslig utenfor døren til byliv å være. Dette har vært førende for utviklingen av Nye Lilleby og derfor er vi veldig stolte av å være en av seks finalister.

En annerledes kåring
Vi er i meget godt selskap i denne konkurransen, med fantastiske boligprosjekter fra Stavanger, Oslo og Bergen. Med det i bakhodet og det faktum at Nye Lilleby er eneste kandidat fra Trondheim, føler vi at vi har vunnet uansett hvem som stikker av med seieren. Målet har aldri vært å vinne en pris, men å gi alle beboere et godt og funksjonelt bomiljø i en helt ny bydel i Trondheim.

Boligprosjektene som gikk videre i konkurransen skal befares personlig og digitalt av juryen. For Lillebys del skjer dette på fredag, hvor et jurymedlem deltar sammen med en fotograf som filmer. Befaringen overføres live til jurymedlemmene, som sitter spredt over hele landet. Vi gleder oss til å vise fram flotte Lilleby og ønsker alle semifinalistene lykkes til!